Ankara, 1970 doğumludur. Ankara Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’ni okul birincisi olarak bitirmiştir. Çocukluk hayali olan doktorluk mesleğine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak başlamıştır. 1987-1993 yılları arasında eğitim aldığı Tıp Fakültesi’nden okul dördüncü derecesi (Magna Cum Laudee) ile mezun olmuştur. Tıp’ta uzmanlık sınavını kazanarak önce İstanbul Bakırköy Nörolojik bilimler Hastanesi’nde bir yıl Psikiyatri asistanlığı, sonra da Ankara Onkoloji Hastanesi’nde bir yıl Genel Cerrahi asistanlığı yapmıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Nurhan Avman’ın vefat törenine katıldığında öğrendiği yaşam öyküsü ve başarılarından etkilenerek, uzmanlık alanı olarak Beyin ve Sinir Cerrahisi’nde karar kılmıştır. Beyin ve Sinir Cerrahisi ihtisasını da aynı zamanda mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda 1995-2001 tarihleri arasında tamamlamıştır. İhtisas süreci içinde, bir anatomik çalışma projesinin Prof.Dr Gazi Yaşargil tarafından kabul edilmesi üzerine University of Arkansas for Medical Sciences, Department of Neurosurgery; Little Rock, Arkansas, USA’da 1999-2000 tarihleri arasında research fellow olarak görev yapmıştır. Bu süreç içinde Hypoglossal Sinirin Mikrocerrahi Diseksiyonu ile ilgili çok sayıda uluslararası yayın yapma şansı bulmuştur. Gene asistanlık süreci boyunca hocası olan Prof.Dr.Yücel Kanpolat’ın katkıları ile Avrupa Board’u olarak da bilinen 4 yıllık European Association of Neurological Society (EANS) kurslarını tamamlamıştır. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’ndan Beyin ve Sinir Cerrahı Uzmanı sıfatı ile mezun olmuştur. Tez hocalığını, Prof.Dr.Ali Taşçıoğlu yapmıştır. Mezuniyeti sonrası akademik kariyere devam etme kararı almıştır. Yeni kurulmakta olan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’na kurucu öğretim üyesi olarak atanmış ve 2001-2008 tarihleri arasında yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. Bu görevi esnasında planladığı bir projesi TÜBİTAK atrafından ödüle layık görülmüş ve ilgili projenin gerçekleştirilmesi için Yale University School of Medicine, Department of Neurosurgery, New Haven, Connecticut, USA’dan da kabul almıştır. 2005 yılında Yale University’de bulunarak yaptığı çalışma dünyaca ünlü Stroke dergisinde yayınlanmıştır. 2008’de girdiği doçentlik sınavını ilk seferde alarak Beyin ve Sinir Cerahisi Doçenti olarak aynı fakülteye ataması yapılmıştır. İhtisası esnasında hocası olan Prof.Dr.Haluk Deda ile birlikte, özel bir proje kapsamında KKTC, Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Magosa Devlet Hastanesi’nde mevcut beyin cerrahi seviyesinin yükseltilmesi ve ileri teknoloji gerektiren (Nöronavigasyon, endoskopik cerrahi, enstrumantasyonlu spinal cerrahi, mikrocerrahi) ameliyatların yapılabilirliğini sağlamak üzere 2009-2011 yılları arasında görev almıştır. KKTC’de bu hedefler gerçekleştirildikten sonra Türkiye’ye tekrar dönme kararı alarak Karaman/Konya’da 2011-2017 tarihleri arasında beyin ve sinir cerrahı olarak görev yapmıştır. Sonrasında doğum yeri olan Ankara’ya dönmüş ve Ankara Liv Hospital’da çalışmıştır. Halen VM Medical Park Ankara Hastanesi’nde görev yapmaktadır. Mikrocerrahi uygulamaları, beyin tümörleri, beyin kanamaları, servikal disk hernileri, lomber disk hernileri, omurilik kanal darlığı hastalığı, omurilik tümörleri, hidrosefaliler, periferik sinir hastalıkları en sık yaptığı ameliyat gruplarını oluşturmaktadır. Nöroanatomi üzerine ilgisi vardır. İyi düzeyde İngilizce bilir. Tıp dışında hobileri arasında karikatür çizmek gelir. Gırgır dergisi başta olmak üzere pek çok mizah dergisinde çizer olarak çalışmıştır. Bu çizim yeteneğine tıp mesleğine girdikten sonra Tıbbi Çizim olarak devam etmektedir. İyi düzeyde yüzme ve tenis ile ilgilenir.